Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Konkurs-Securex-2018

REGULAMIN KONKURSU 
„PRZYSZŁOŚĆ DRONÓW W BRANŻY SECURITY”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest w ramach targów „Securex”.

2. Organizatorem Konkursu jest aeroMind sp. z o.o., sp.k.

3. Termin składania odpowiedzi konkursowych: do 26.04.2018r. godzina 13:00

4. Rozstrzygnięcie Konkursu: 26.04.2018 r. godz.15.00 na stoisku aeroMind, hala 8A, stoisko nr 31 Targi Securex, ul. Bukowska 12 , 60-810 Poznań.

 

§ 2

ZAŁOŻENIE KONKURSU I CEL

Założeniem konkursu jest odpowiedź pisemna na pytanie: „Jak drony będą wykorzystywane w branży security w najbliższych latach?”.

Konkurs adresowany jest do gości targów Securex, którzy mają wiedzę na temat branży zabezpieczeń.

 

§ 3

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeprowadzony będzie dla gości targów Securex.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest odpowiedź pisemna na zadane pytanie.

3. Odpowiedzi powinny być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz

zawierać adres email i numer telefonu.

5. Odpowiedzi należy dostarczyć do na stoiska aeroMind, hala 8A, stoisko nr 31 Targi Securex, ul. Bukowska 12 , 60-810 Poznań.

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 musi być podpisane.

 

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

1. Organizator powołał 3 – osobowe profesjonalne jury, które dokona oceny i przyzna nagrodę główną. W skład jury wchodzą specjaliści w zakresie dronów aeroMind sp. z o.o., sp.k.: Justyna Siekierczak, Paweł Tomiczek, Wojciech Gruźliński.

2. Jury oceniać będzie:

a) innowacyjność nowych obszarów zastosowań dronów

b) realność techniczną zastosowań

c) uwzględnienie zapotrzebowania rynkowego na określone zastosowania

3. Obrady Jury są tajne i mogą w nich uczestniczyć wyłącznie osoby wchodzące w skład Jury.

Jury wybierają ze swojego składu Przewodniczącego, którego zadaniem jest czuwanie nad

prawidłowością obrad, sporządzenie i podpisanie protokołu końcowego zawierającego dane

uczestników oraz przyznane nagrody głównej. Obsługę administracyjną prac Jury zapewnia Organizator.

4. Obrady jury odbędą się 27.04.2018r.

5. Decyzja jury jest ostateczna.

 

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.fb.me/AeroMindPL oraz www.aeromind.pl

2. Wybrane odpowiedzi mogą zostać zaprezentowane na stronie internetowej www.aeromind.pl oraz www.fb.me/AeroMindPL

3. Organizator przewiduje nagrodę główną w postaci drona Yuneec Typhoon H oraz nagrodę dodatkową Szkolenie dronowe UAVO VLOS

 4. Zdobywcą każdej z nagród będzie inna osoba.

5.Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego

Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, a także wykorzystania wizerunku oraz

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska przez Organizatora. Dane będą przetwarzane

w celu przeprowadzenia Konkursu i prezentacji odpowiedzi oraz w związku z przyznaniem nagrody.

2. Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa w Konkursie.

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany w Regulaminie oraz wyniki

konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.aeromind.pl/konkurs_Securex2018

5. Informacji na temat konkursu udziela Biuro aeroMind sp. z o.o., sp.k. ul. Polanowska 87 
60-454 Poznań kontakt@aeromind.pl, tel. +48 61 307 10 30

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie odpowiedzi złożonej w

Konkursie.

pixel