FAQ

FAQ _yuneec_aeromind_drony

 

 1.  Gdzie znajdę logi z lotu dronem Breeze 4K?
 2. Jak zaktualizować firmware kamery termowizyjnej Yuneec CGO-ET?
 3. Jak zaktualizować firmware drona Yuneec Typhoon H520?
 4. Jak zbindować drona Typhoon Q500 / Q500+ / Q500 4K z aparaturą?
 5. Jak zaktualizować firmware drona Typhoon Q500 / Q500+ Q500 4K? 
 6. Jak skalibrować drążki Typhoon Q500 / Q500+ / Q500 4K?
 7. Jak skalibrować kompas drona Typhoon Q500 / Q500+ / Q500 4K?
 8. Jak skalibrować akcelerometr Typhoon Q500 / Q500+ / Q500 4K?
 9. Jak działa moduł Intel RealSense w dronie Typhoon H?
 10. Jak zaktualizować firmware drona Typhoon H i apartury ST16?
 11. Jak zbindować drona Typhoon H z dwoma aparaturami ST16?
 12. Jak zbindować drona Typhoon H z jedną aparaturą ST16?
 13. Jak zainstalować program GUI dla Typhoon H?
 14. Jak zbindować drona Typhoon H z Wizard stick?
 15. Dlaczego program Data Pilot Planner nie uruchamia się?
 16. Jak zainstalować program GUI dla Typhoon Q500 / Q500+ / Q500 4K

 


 

Gdzie znajdę logi z lotu dronem Breeze 4K?

UWAGA!! NIE NALEŻY W ŻADEN SPOSÓB MODYFIKOWAĆ TREŚCI LOGÓW. MODYFIKOWANIE TREŚCI LOGÓW OZNACZA UTRATĘ GWARANCJI!

Android:

 1. Połącz swoje urządzenie z komputerem za pomocą USB
 2. Otwórz Pamięć Wewnętrzną
 3. Otwórz folder: Android -> Data -> com.yuneec.android.flyingcamera
 4. Logi będą znajdować się w ww. folderze lub w podfolderze "Cache". Nazwa pliku jest szeregiem cyfr, np. 1479734364951, plik ma rozszerzenie .log
 5. Po znalezieniu logów, należy znaleźć logi z lotu (lub próby lotu) w trakcie którego wystąpiły problemy. Można to zrobić sprawdzając datę modyfikacji danego pliku, lub sprawdzając datę i godzinę lotu, która jest zapisana na początku każdego logu (plik można otworzyć zwykłym edytorem tekstu typu Notatnik). Jeśli nie ma pewności który plik wybrać, można wziąć trzy najnowsze.

iOS:

 1. Zainstaluj iTunes na komputerze
 2. Zsynchronizuj iPada lub iPhona z komputerem
 3. Po udanej synchronizacji kliknij w ikonę sprzętu w iTunes na komputerze *UWAGA! po zakończeniu synchronizacji w niektórych przypadkach będzie potrzeba wyłączenia funkcji "Znajdź mój iPad". Aby to zrobić, należy na iPadzie przejść do ustawień następnie do zakładki iCloud*
 4. Następnie kliknij w zakładkę Programy
 5. Zejdź niżej do sekcji "Udostępnianie plików" i wybierz aplikację Breeze Cam. Tam znajdują się logi. Nazwa pliku jest szeregiem cyfr oznaczających datę i godzinę wykonania lotu, np. 2017_02_01_19_06_44. Plik ma rozszerzenie .log
 6. Po znalezieniu logów, należy znaleźć logi z lotu (lub próby lotu) w trakcie którego wystąpiły problemy. Można to zrobić sprawdzając datę modyfikacji danego pliku, lub sprawdzając datę i godzinę lotu, która jest zapisana na początku każdego logu (plik można otworzyć zwykłym edytorem tekstu typu Notatnik). Jeśli nie ma pewności który plik wybrać, można wziąć trzy najnowsze.

 


 

Jak zaktualizować firmware kamery termowizyjnej Yuneec CGO-ET?

 1. Ściągnąć najnowszy firmware z https://www.yuneec.com/en_GB/support/downloads/cgo-et-camera-en.html
 2. Skopiować go na sformatowaną kartę micro sd
 3. Włożyć kartę do kamery a następnie włączyć drona
 4. Zacznie się proces inicjacji kamery. Następnie zacznie mrugać fioletowa dioda. W zależności od wersji kamery, po kolorze fioletowym mogą pojawić się inne kolory.
 5. Należy zaczekać aż dioda na kamerze zupełnie przestanie świecić.
 6. Ponownie uruchomić drona wraz z kamerą.

 


 

Jak zaktualizować firmware drona Yuneec Typhoon H520?

 1. Upewnić się, że dron i aparatura mają akumulatory naładowane w ponad 50%.
 2. Do aktualizacji firmware'u potrzebna jest specjalna aplikacja. Najłatwiej jest ją sciągnąć z Internetu bezpośrednio na aparaturę. W tym celu należy połączyć aparaturę z siecią WiFi z dostępem do internetu. Po włączeniu aparatury dwukrotnie kliknąć przycisk powrotu ("zawracająca" strzałka po prawej dolnej stronie ekranu dotykowego). Wejdziemy wówczas do "Androidowego" menu tabletu.
 3. W menu tabletu należy odnaleźć przycisk Settings -> WiFi i połączyć się z siecią.
 4. Uruchomić aplikację Play Store. Umożliwia ona wyszukiwanie, ściąganie i instalację innych aplikacji. (rejestracja może być konieczna by korzystać z Play Store). W Play Store w pasek wyszukiwania wpisać "Yuneec Update Pilot", a następnie ściągnąć i zainstalować tą aplikację na tablecie.
 5. Po udanej instalacji uruchomić aplikację Yuneec Update Pilot. Aplikacja przy uruchomieniu podejmie próbę połączenia się z internetem. Jeśli takie zapytanie się pojawi ("Select your WiFi hotspot"), wówczas należy wskazać sieć WiFi poprzez którą aplikacja będzie mogła ściągnąć z internetu aktualizacje.
 6. Następnie należy kliknąć duży okrągły przycisk w aplikacji podpisany "Check App Versions". Aplikacja może wyświetlić okno "Select Your Vehicle" gdzie będzie poprosić o wybór drona, oznaczony wg. numeru kamery która jest pod niego podłączona (stąd numer będzie się zaczynał od np. E90_XXXXXX). Należy włączyć drona, poczekać na pojawienie się zielonej diody na kamerze po kliknięciu "refresh" kamera pojawi się na liście jako aktywna. Po zaznaczeniu numeru kamery (zostanie podświetlony na pomarańczowo) można zamknąć okienko.
 7. W pierwszej kolejności aplikacja sprawdzi swoją własną aktualność, aktualność fw aparatury oraz aktualność aplikacji DataPilot. Na głównym ekranie aplikacji, w dużym okrągłym przycisku powinna pojawić się informacja na temat objętości plików nowego firmware'u. Poniżej znajdują się informacje na temat dostępnych aktualizacji (tzn. części oprogramowania mogą zostać zaktualizowane).
 8. Po kliknięciu w duży okrągły przycisk aplikacja powinna zacząć pobierać aktualizacje.
 9. UWAGA: przy pierwszej aktualizacji może pojawić się informacja o blokadzie instalacji aplikacji ze źródeł trzecich. Okienko z tą informacją będzie miało przycisk "Settings". Po jego kliknięciu aplikacja przeniesie nas do ekranu ustawień zabezpieczeń (Settings -> security). Należy odnaleźć pozycję "Unknown sources (allow installation of apps from unknown sources)" i zaznaczyć ją ptaszkiem.
 10. Android może zapytać czy chcemy zezwolić na aktualizację do aplikacji Data Pilot. Należy kliknąć Install.
 11. Następnie możliwe będzie sprawdzenie aktualizacji dla drona (tzn. dla kamery, kontrolera lotu oraz gimbala itp). Po kliknięciu dużego okręgłego przycisku aplikacja sprawdzi dostępność aktualizacji i połączy się z dronem aby porównać najnowsze wersje FW z tymi już zainstalowanymi. W dolnej części ekranu ukążą się informacje na temat wersji.
 12. Po kolejnym kliknięciu okrągłego przycisku aplikacja pobierze i zainstaluje aktualizacje w dronie.
 13. Jeśli aktualizacja zakończy się sukcesem, tło w aplikacji zamieni kolor na zielony, a w okrągłym przycisku na ekranie aparatury będzie napis "Up-To-Date". W dolnej części ekranu widoczne będą wersje FW poszczególnych podzespołów. Kolor zielony oznacza ich aktualność. Możemy kliknąć ten przycisk ponownie aby sprawdzić czy na pewno wszystkie elementy oprogramowania są w pełni uaktualnione.
 14. Teraz możemy wyłączyć aparaturę oraz drona.

 


 

Jak zbindować drona Typhoon Q500 / Q500+ / Q500 4K z aparaturą?

 1. Uruchomić aparaturę, w głównym menu wybrać "model select"
 2. W menu Model Select pokażą się istniejące modele, oraz możliwość stworzenia nowego modelu "New Model". Kliknąć w New Model
 3. Po prawej stronie u góry jest okienko "Type". Należy je kliknąć i wybrać model drona odpowiedni dla danego egzemplarza (np. Typhoon Q500 4K). U dołu po lewej znajduje się pole "Please input name". Należy kliknąć na to pole i wpisać nazwę nowego modelu. Nazwa jest dowolna, ale powinna być inna niż nazwy już istniejących modeli. Po wpisaniu nazwy i wybraniu typu, należy zapisać je klikając "Save"
 4. Powrócić do menu Model Select i kliknąć nowo utworzony model. Nowy model powinien zostać otoczony niebieską ramką. Oznacza to, że model ten jest aktywny.
 5. Strzałką "powrót" (prawy dolny narożnik ekranu) wrócić do menu głównego. Sprawdzić, czy w lewym górnym narożniku jest napisana nazwa nowego modelu. Jeśli nie, powtórzyć krok 4. Jeśli nazwa modelu się zgadza, wówczas należy kliknąć w "Flight Settings", następnie w "Camera Select" i wybrać posiadany model kamery. Uwaga: posiadacze kamery C-GO3 (standardowa kamera/gimbal w Q500 4K) powinni wybierać opcję C-GO3-Pro.
 6. Uruchomić drona na nieruchomej, płaskiej, równej i poziomej powierzchni. Po chwili po włączeniu powinien mrugać na niebiesko (dioda sygnalizacyjna centralna, na dole kadłuba, pod komorą akumulatora). Pochylić go dwukrotnie do przodu o 45 stopni. Po drugim pochyleniu i powrocie do poziomu, tylna dioda powinna zacząć mrugać szybko na żółto. Jeśli nie zaczęła. to należy próbować pochyleń do skutku.
 7. Kiedy dioda w dronie mruga szybko na żółto, oznacza to, że dron jest w trybie bindowania. W aparaturze należy wrócić strzałką powrotu do głównego menu, następnie kliknąć "Flight Settings" na środku u dołu ekranu. Następnie kliknąć w "Bind". Pojawią się dwie kolumny: Model oraz Camera. Na pomarańczowo wyświetla się aktualnie zbindowany model. Jeśli postępowano całkowicie zgodnie z tą instrukcją, na pomarańczowo powinno być napisane "not connected". Pod pomarańczowym napisem w każdej z kolumn powinien znajdować się biały napis z indywidualnym numerem. Pod Model pojawi się numer drona, a pod Camera pojawi się numer kamery. Jeśli żaden napis nie pojawia się, należy wrócić do głównego menu, odczekać 15-30s i powrócić do menu "Bind". Jeśli napis na biało jest obecny, należy go kliknąć - to spowoduje zbindowanie z nowym urządzeniem (dronem i/lub kamerą). Aby mieć obraz z kamery oraz kontrolę nad dronem, trzeba zbindować aparaturę z oboma tymi urządzeniami! Przy bindowaniu z kamerą, może pojawić się zapytanie o hasło. Standardowe hasło to 1234567890.
 8. UWAGA: czasami zanim aparatura wykryje drona lub kamerę (czyli zanim biały napis pojawi się w menu bindowania) może minąć trochę czasu. Jeśli zajmuje to więcej niż 10 minut, należy wyłączyć sprzęt i rozpocząć cały proces od nowa. Ponadto, bindowanie (zwłaszcza z kamerą) nie zawsze udaje się za pierwszym razem.
 9. Strzałką powrotu wrócić do głównego menu. Po chwili po prawej stronie powinna pojawić się telemetria (dane przesyłane z drona m.in. na temat naładowania baterii w woltach). Jeśli przy napisie VOLTS widnieje jakaś liczba, oznacza to, że otrzymujemy telemetrię z drona, a więc poprawnie się z nim połączyliśmy. Połączenie z kamerą zawsze zajmuje trochę więcej czasu. O połączeniu z nią świadczy pokazanie się podglądu na aparaturze.
 10. Wyłączyć drona i aparaturę.

 


 

Jak zaktualizować firmware drona Typhoon Q500 / Q500+ / Q500 4K?

 

UWAGA! Firmware należy zawsze aktualizować zarówno w dronie jak i w aparaturze. Nie należy wykonywać lotów, jeśli tylko jedno z urządzeń zostało zaktualizowane.

 

 1. Aby ściągnąć najnowszy firmware, należy wejść na stronę https://www.yuneec.com/en_GB/ -> support -> camera drones -> Q500 4K
 2. Należy ściągnąć w sumie dwa pliki: Q500 firmware (EU), oraz ST10+ firmware (EU). UWAGA: NIE NALEŻY UŻYWAĆ FIRMWARE ST10+ DO APARATURY ST10! Są one niewspółkompatybilne, a instalacja złego firmware'u może uszkodzić urządzenie. Jeśli na stronie wymienionej w punkcie 1. nie będzie firmware do aparatury ST10 (bez plusa), wówczas można go ściągnąć stąd: https://yuneec.uk/index.php/firmware
 3. W aparaturze należy wejść do menu SYSTEM SETTINGS -> ABOUT FLIGHT MODE CONTROL a następnie spisać symbol umieszczony pod napisem "Build Number". Jest to aktualnie zainstalowana wersja firmware'u. Przykładowy symbol: st10+v01b21c
 4. UWAGA! przed rozpoczęciem aktualizacji, należy w pełni naładować baterię aparatury.
 5. W aparaturze pod baterią znajduje się slot karty micro SD. Należy wyciągnąć tą kartę, za pomocą dołączonego do drona adaptera podłączyć ją do komputera. Ściągnięty ze strony producenta firmware jest pierwotnie w formie jednego pliku w formacie .zip, którego nazwa odzwierciedla wersję, np. st10+v01b30c.zip . W nim znajduje się podfolder o tej samej nazwie (st10+v01b30c) a w nim - dwa pliki: update.zip, oraz folder o nazwie "firmware". Na kartę pamięci aparatury należy skopiować plik update.zip oraz folder o nazwie "firmware". Należy umieścić je w głównej lokalizacji na karcie (nie do podfolderów) kartę pamięci umieścić z powrotem w aparaturze, następnie uruchomić aparaturę.
 6. W menu System Settings -> About Flight Mode Control kliknąć "System Update". Aparatura zapyta się czy na pewno kontynuować - należy kliknąć OK. Aktualizacja systemu się rozpocznie. Nie należy w tym czasie wyłączać aparatury, ani wciskać żadnych przycisków. Aparatura w trakcie aktualizacji wyłączy się i włączy ponownie.
 7. Po ponownym uruchomieniu aparatury należy sprawdzić, czy zmieniła się wyświetlana wersja firmware'u, analogicznie jak w p. 3. Jeśli nie nastąpiła zmiana, można powtórzyć cały proces, zachowując szczególną uwagę do podążania za opisanymi krokami w dokładny, szczegółowy sposób.
 8. Jeśli aparatura pokazuje nową wersję firmware'u, należy następnie przejść do aktualizacji modułu nadawczo-odbiorczego. Aby to zrobić, należy wejść ponownie w menu System Settings -> About Flight Mode Control i kliknąć Radio Control Update. U góry po lewej i na środku ekranu pojawi się napis "Choose TX file" oraz "Choose RF file". Pod nimi powinny wyświetlić się dostępne pliki aktualizacji tych modułów. UWAGA! NIEKTÓRE WERSJE FIRMWARE'U NIE POSIADAJĄ PLIKU RF. Wówczas widać będzie jedynie plik pod napisem "Choose TX file". To jest normalne.
 9. Należy zaznaczyć pliki, które się wyświetlają i kliknąć przycisk "UPDATE TX". Jeśli pokazuje się również plik RF, wówczas należy również kliknąć "UPDATE RF". Po udanej aktualizacji pokaże sie napis "Update Success". Oznacza to, że aktualizacja się powiodła.

 

Po wykonaniu tych kroków, aparatura ST10+ jest w pełni zaktualizowana. Należy wówczas przejść do aktualizacji firmware'u drona.

 1. Można kierować się instrukcjami/pomocą wizualną w filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=VZ6r-2yvDo4 . Dotyczy on zarówno aktualizacji aparatury jak i drona.
 2. Ze strony https://www.yuneec.com/en_GB/ -> support -> camera drones -> Q500 4K należy ściągnąć program Q500 GUI. Po ściągnięciu/instalacji należy włączyć ten program, pamiętając, że najlepiej działa gdy uruchamia się go jako administrator systemu (kliknięcie prawym klawiszem na ikonę -> uruchom jako administrator). UWAGA: w razie problemów z nawiązaniem kontaktu między dronem, a programem, należy ściągnąć odpowiedni sterownik. Po uruchomieniu programu (przed podłączeniem drona) pokaże się instrukcja w języku angielskim. W punkcie pierwszym na słowie "here" jest link - po kliknięciu go otworzy się strona internetowa z której można ściągnąć odpowiedni sterownik.
 3. Za pomocą dołączonego programatora (białe niewielkie urządzenie wyglądające jak pendrive z kablem) należy połączyć drona i komputer tak, jak jest to pokazane na filmie. Kabel w dronie znajduje się w komorze baterii; dostęp do niego jest możliwy po otwarciu klapki baterii. Niektóre wersje drona mają ten kabel przyczepiony rzepem po lewej stronie do "sufitu" wnętrza drona; w innych kabel ten jest wyprowadzony na zewnątrz, obok wejścia baterii. W tym drugim przypadku przed podłączeniem do programatora, nie trzeba nic odłączać. W tym pierwszym przypadku, wyciągnięty z komory kabel będzie złączony z innym i należy go rozłączyć. UWAGA: jeśli trzeba było rozłączyć kabel by podłączyć programator, należy pamiętać o ponownym jego podłączeniu po wykonaniu aktualizacji. W przeciwnym razie dron nie będzie mógł nawiązać połączenia z aparaturą.
 4. Po podłączeniu programatora należy włożyć baterię, a gdy dron będzie już podłączony do komputera za pośrednictwem programatora, oraz gdy będzie włączony program GUI na komputerze, wówczas można włączyć drona.
 5. Po chwili program GUI powinien wyświetlić parametry odczytywane z czujników drona oraz stan wewnętrznych systemów.
 6. Aby rozpocząć aktualizację, należy wejść w GUI w "Device Information", spisać aktualną wersję firmware'u w dronie (wyświetla się ona w sekcji "Firmware" przy napisie "Version"), a następnie kliknąć "Firmware Update". Program zapyta wówczas o lokalizację pliku z nowym firmwarem (plik ten ma format .bin i nazwę rozpoczynającą się od Q500, np. Q500_v1.07_09_28_2015.bin).
 7. Po wyborze odpowiedniego pliku należy kliknąć "Update".
 8. Po zakończonej aktualizacji w programie GUI pojawi się przycisk "FINISH". Należy go kliknąć a następnie wyłączyć i ponownie włączyć drona.
 9. Po ponownym uruchomieniu należy powrócić do "Device Information" i sprawdzić aktualną wersję firmware'u w dronie. Powinna się ona zgadzać z nazwą pliku, który został użyty do aktualizacji.


Aktualizacja kamery:

 1. Należy wejść na stonę producenta, w sekcję support->downloads->Q500 4k (https://www.yuneec.com/en_GB/support/downloads/typhoon-4k-en.html) i następnie ściągnąć najnowszy firmware kamery. Należy ściągnąć wersję EU, ponieważ jest ona przeznaczona dla dronów na rynku europejskim
 2. Na świeżo sformatowaną, pustą kartę pamięci należy skopiować ściągnięty plik.
 3. Kartę pamięci umieścić w kamerze i uruchomić drona.
 4. dioda na kamerze powinna zacząć mrugać na fioletowo - oznacza to, że aktualizacja jest w toku. Po jakimś czasie dioda powinna przestać mrugać, a następnie kamera powinna się wyłączyć. Oznacza to, że aktualizacja się zakończyła. Należy wyłączyć drona i uruchomić go ponownie.

Jeśli firmware na którymkolwiek etapie się nie zaktualizował, można spróbować ponownie, do skutku.

 


 

 

Jak skalibrować drążki Typhoon Q500 / Q500+ / Q500 4K?

 

Oto instrukcja jak skalibrować aparaturę ST10/ST10+. Dron nie bierze udziału w tej procedurze i może być przez ten czas wyłączony. Pod koniec tej instrukcji jest link do filmu na youtube, który demonstruje ten proces.

 1. Włączyć aparaturę. Upewnić się, że oba potencjometry (suwaki po bokach aparatury odpowiadające za pochylenie kamery oraz "żwawość" drona) są dokładnie w centralnej pozycji! Po jej uruchomieniu kliknąć System Settings w lewej dolnej części ekranu, a następnie kliknąć About Flight mode Control.
 2. Na ekranie ukażą się różne pozycje, między innymi Android Version. Należy kliknąć tę pozycję szybko ok. 4 razy (kliknięcia muszą następować szybko po sobie).
 3. Otworzy się nowe menu (proszę uważać aby przy owych szybkich kliknięciach przypadkowo nie kliknąć jednej z pozycji w owym nowym menu). W nim należy kliknąć Controller Test. Ukaże się kolejne menu, w którym należy kliknąć przycisk Enter pod tekstem "Controller Test".
 4. W tym momencie na ekranie powinny pojawić się dwa podpunkty ("Step 1" i "Step 2"). NIE KLIKAMY TYCH PODPUNKTÓW, zamiast tego klikamy NEXT w prawym dolnym narożniku.
 5. W tym momencie na ekranie powinien pojawić się napis "Step 3: Calibration", a pod nim sześć czerwonych kwadratów oznaczonych J1, J2, J3, J4 (odpowiedzialne za drążki) oraz K1 i K2 (odpowiedzialne za potencjometry).
 6. Kliknąć "Start" a następnie wykonywać po kolei ruchy drążkami, wprowadzając je w skrajne pozycje po lewej, prawej, u góry i u dołu. Należy kilkakrotnie powtórzyć te ruchy, zwracając uwagę, aby za każdym razem doprowadzić drążek do maksymalnych wychyleń. Ruchy te należy wykonać oboma drążkami, jednak najlepiej najpierw jednym, potem drugim. Kwadraty oznaczone literą J powinny zaświecić się na zielono. Następnie to samo zrobić z potencjometrami u boku aparatury (tymi, o których mowa w p.1). Należy wychylić je w skrajne pozycje, osiągając maksymalne wychylenie w przód i w tył. Czynność tą należy wykonać dla obu potencjometrów. Następnie kliknąć "Next"
 7. Pojawi się kolejny ekran testowy, ukazujący odczyty ze wszystkich drążków, potencjometrów, oraz przycisków uzbrajania silnika, filmowania, robienia zdjęcia, oraz przełącznika trybu lotu. Początkowo przy każdym z nich będzie czerwone pole z napisem FAIL. Należy poruszać drążkami i potencjometrami tak jak w p. 6. Należy też wciskać ww. przyciski i przełącznik (UWAGA, NIE NALEŻY RUSZAĆ WŁĄCZNIKA APARATURY, ON NIE PODLEGA KALIBRACJI). Jeśli prawidłowo wykonano ruchy kalibracyjne i jeśli wszystkie drążki, przyciski itp. działają poprawnie, wówczas czerwone pola powinny zamienić się na zielone z napisem PASS.
 8. Kliknąć FINISH.
 9. Przyciskiem strzałki (dotykowym, po prawej stronie) należy wrócić do głównego menu. 
 10. Z głównego menu wejść do Flight Settings, następnie Hardware Monitor, a następnie sprawdzić czy wszystkie przyciski, przełączniki, drążki i potencjometry działają w pełnym zakresie i czy drążki w stanie spoczynku wyświetlają wartość zero lub bliską zeru (-3 do +3).


Film instruktażowy w języku angielskim https://www.youtube.com/watch?v=-ypRJGWF0AI

 


 

 

Jak skalibrować kompas drona Typhoon Q500 / Q500+ / Q500 4K?

 

Uwaga! Kalibrację należy wykonywać z dala od budynków, metalowych i betonowych konstrukcji, oraz wszelkich źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak linie energetyczne, urządzenia elektryczne, duże metalowe maszyny, infrastruktura telekomunikacyjna itp. Należy też utrzymać dystans od telefonów komórkowych.

 1. Włączyć aparaturę sterującą ST10 oraz drona i poczekać aż połączą się ze sobą. O poprawnym połączeniu świadczy obecność telemetrii (np. poziom napięcia akumulatora drona). Ustawić drona dziobem na północ.
 2. Na ekranie aparatury w prawym dolnym rogu podglądu wideo, zaraz nad przyciskiem "MODEL SELECT" znajduje się ikonka koła zębatego. Należy ją kliknąć, następnie kliknąć "Calibration", następnie kliknąć "Compass"
 3. Dioda sygnalizacyjna znajdująca się pod komorą baterii zacznie mrugać na zielono i czerwono. Przez pierwsze 5 sekund mruganie będzie powolne. Następnie mruganie zmieni się na szybkie. Od tego momentu użytkownik ma 30 sekund na wykonanie wszystkich obrotów kalibracyjnych. Gdy zacznie mrugać szybko można wziąć drona do rąk i wykonać nim obroty tak jak na filmiku instruktażowym: https://youtu.be/VpfAnddMt2A?t=1m19s . Najpierw należy wykonać powolny obrót o 360 stopni wokół pitch (pochylenie do przodu), aż wróci do pierwotnej pozycji, a nastpnie obrócić drona o 45 stopni wokół osi pionowej (skierowanie nosa na bok w lewo) i wykonać kolejny obrót o 360 stopni. Znowy obrócić drona w bok o 45 stopni i wykonać kolejny obrót o 360 stopni, tak jak na filmiku instruktażowym powyżej. Następnie po raz trzeci obrócić drona w bok o 45 stopni i wykonać czwarty, ostatni obrót o 360 stopni. Należy zwrócić uwagę, by zdążyć wykonać te czynności w czasie, gdy dioda sygnalizacyjna nadal mruga szybko na zielono i czerwono.
 4. Po upewnieniu się, że dioda nie przestała jeszcze mrugać, odłożyć drona na stabilną powierzchnię i nadal obserwować diodę. Przy udanej kalibracji zacznie ona świecić stałym światłem zielonym, a dron wyda z siebie kilka szybkich wznoszących się dźwięków, a następnie uruchomi się ponownie. Jeśli światło zamiast zielonego zaświeciło się stałym światłem białym lub czerwonym i dron nie uruchomił się ponownie, to oznacza, że należy wykonać kalibrację jeszcze raz.
 5. Jeśli światło zaświeciło się na zielono i dron uruchomił się ponownie, to dron jest już skalibrowany i gotowy do lotu.

 


 

 

Jak skalibrować akcelerometr Typhoon Q500 / Q500+ / Q500 4K?

Uwaga! Do procesu kalibracji akcelerometru dron musi stabilnie stać na solidnej, płaskiej, nieruchomej i poziomej powierzchni.

 1. Włączyć aparaturę sterującą ST10 oraz drona i poczekać aż połączą się ze sobą. O poprawnym połączeniu świadczy obecność telemetrii (np. poziom napięcia akumulatora drona). Ustawić drona dziobem na północ.
 2. Na ekranie aparatury w prawym dolnym rogu podglądu wideo, zaraz nad przyciskiem "MODEL SELECT" znajduje się ikonka koła zębatego. Należy ją kliknąć, następnie kliknąć "Calibration", następnie kliknąć "Accelerometer"
 3. Dioda sygnalizacyjna znajdująca się pod komorą baterii zacznie mrugać, początkowo powoli, potem szybciej, a dron raz na jakiś czas będzie wydawał z siebie pojedynczy dźwięk w zmniejszających się stopniowo odstępach czasowych. To bardzo ważne, aby w tym czasie dron stał absolutnie nieruchomo.
 4. Należy obserwować diodę sygnalizacyjną. Przy udanej kalibracji gdy przestanie ona mrugać, to zaświeci się stałym światłem zielonym, a dron wyda z siebie kilka szybkich wznoszących się dźwięków, a następnie uruchomi się ponownie. Jeśli światło zamiast zielonego zaświeciło się stałym światłem białym lub czerwonym i dron nie uruchomił się ponownie, to oznacza, że należy wykonać kalibrację jeszcze raz.
 5. Jeśli światło zaświeciło się na zielono i dron uruchomił się ponownie, to dron jest już skalibrowany i gotowy do lotu.

 


 

 

Jak działa moduł Intel RealSense w dronie Typhoon H?

 

Przełącznik od omijania przeszkód znajduje się po prawej stronie, bliżej środka, obok przełacznika trybów lotu. Dron będzie reagował dopiero kiedy przełącnzik będzie w skrajnej dolnej pozycji. Real sense nie będzie działał bez dobrego sygnału GPS, ponieważ zapisuje on w systemie lokalizacje wszystkich przeszkód i tworzy wirtualną mapę przeszkód. Omijanie przeszkód może nie działać przy rozłożonym podwoziu na wysokości poniżej 2,5m - jest to zabezpieczenie przed próbą lądowania z włączonym omijaniem przeszkód. Lądowanie z włączonym omijaniem przeszkód mogłoby spowodować, że system omijania przeszkód nie pozwoliłby na zbliżenie się do ziemi w celu "uchronienia" drona przez potencjalną "przeszkodą" którą mogłaby być np. nieszkodliwa trawa na łące itp.

Tryb omijania przeszkód będzie widział przeszkody w pewnym kącie widzenia przed dronem. Nie chroni więc przed uderzeniem w przeszkodę bokiem, tyłem, czy górą drona. Aczkolwiek, w trybie lotu Smart z włączonym omijaniem przeszkód, dron zawsze będzie kierował się przodem do kierunku lotu, aby móc wykrywać potencjalne przeszkody. Istotne jest, aby właśnie w ten sposób używać trybu follow me lub watch me, gdyż dzięki temu dron będzie najskuteczniej omijał przeszkody. Real Sense rozpoznaje obiekty w odległości do ok. 6m

Przy lataniu z włączonym omijaniem przeszkód należy pamiętać o tym, by dron nie przemieszczał się zbyt szybko w kierunku przeszkody, ponieważ po jej wykryciu dron musi mieć czas aby przed nią wyhamować.

Należy uważać na przeszkody wątłe, lub mało widoczne. Wiem z doświadczenia, że np. liściaste gałęzie są wykrywane, druciany płot również, ale kabel, linka, żyłka czy linia energetyczna - tego nie sprawdzałem. Przy wszystkich przeszkodach należy bezwzględnie zachować ostrożność. Należy liczyć się z tym, że każdy system jest zawodny i może czasem nie zadziałać (choć przyznaje, że Real Sense testowaliśmy dość mocno i nie spotkaliśmy się nigdy z problemami).

Należy też pamiętać o tym, że dron inaczej reaguje na komendę "powrót do domu" w zależności czy Real Sense jest włączony czy nie. Z włączonym, niezależnie od aktualnej wysokości, poleci skośną trajektorią na ustawioną na aparaturze wysokość powrotu do domu (jak ustawić: https://www.youtube.com/watch?v=R3u_ExWf6lk). Z wyłączonym, jeśli znajduje się niżej niż założona wysokość powrotu do domu, wzleci pionowo w górę na określoną wysokość i po linii prostej. Jeśli znajduje się wyżej, utrzyma obecną wysokość i wróci po linii prostej.

Real Sense nie działa w trybach "Task Mode", a więc nie działa przy zaplanowanej z góry trasie, ani innych zaawansowanych funkcjach tybu orbitowanie itp.

Omijanie przeszkód (Obs. Avoid.) jest włączone jeśli ikona Obs. Avoid. po prawej stronie ekranu świeci się na zielono. Jeśli świeci się na żółto, to znaczy, jest nieaktywna (np. z powodu braku dobrego sygnału gps), a szara - omijanie przeszkód wyłączone.

 


 

Jak zaktualizować firmware drona Typhoon H i apartury ST16?

 

Update Typhoon H:

 1. Należy wejść na stronę yuneec.com -> support -> Pod downloads znaleźć Typhoon H a pod nim link "Firmware". 
 2. Z tabeli TYPHOON H (a więc oprogramowanie dla drona) Ściągnąć Europe only version (jeśli jest wybór). Następnie, po kliknięciu "DETAILS", ukażą się szczegółowe informacje na temat danego firmware'u. W sekcji "VERSION" znajdują się numery poszczególnych części firmware'u. Należy je zapisać do późniejszego wglądu. 
 3. Sformatować kartę pamięci microSD w celu nagrania na nią nowego firmware'u
 4. Na czystą kartę nagrać plik firmware'u
 5. Kartę włożyć do slotu w kamerze (kamera musi byc podłączona do drona, ale dron na razie powinien być wyłączony)
 6. Włączyć aparaturę, a po chwili włączyć drona, poczekać aż się połączą
 7. W aparaturze wejść w: system settings -> about controller -> zanotować obecną wersję firmware'u drona i aparatury -> kliknąć update przy TYPHOON H
 8. Teraz aparatura rozpakuje pliki i zacznie aktualizację
 9. Na koniec aparatura poprosi o restart drona. Wyłączyć, odczekać ok. 5 sekund i włączyć. Kliknąć na aparaturze strzałkę w tył aby wrócić do głównego ekranu, poczekać na połączenie.
 10. Wejść na aparaturze w system settings -> about controller -> sprawdzić czy wgrany został nowy firmware, porównując numery z tymi uzyskanymi ze strony producenta (patrz p. 1).

Update ST16:

Kroki 1. i 2. jak wyżej, ale ściągnąć plik dla ST16 (ma ok. 400 MB)

 1. Aparaturę należy podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. Po włączeniu aparatury ukaże się ona w komputerze jako pamięć zewnętrzna. Należy skopiować plik firmware'u do głównej lokalizacji (czyli nie do żadnych folderów).
 2. Po zakończeniu kopiowania pliku, odłączyć bezpiecznie aparaturę od komputera
 3. Uruchomić ponownie aparaturę (wyłączyć i włączyć).
 4. W aparaturze wejść w: system settings -> about controller -> zanotować obecną wersję firmware'u drona i aparatury -> kliknąć update przy ST16 
 5. Teraz aparatura rozpakuje pliki i zacznie aktualizację i uruchomi się ponownie, zaktualizuje system android i uruchomi się ponownie jeszcze raz.
 6. Na ekranie pojawi się wybór języka - wybrać angielski
 7. Wszystkie wcześniejsze konfiguracje zostały usunięte, więc konieczne jest ponowne zbindowanie. W głównym menu należy kliknąc "Model Select" i wybrać Typhoon H"
 8. Włączyć drona, przechylić go dwa razy do przodu o 45 stopni aby wszedł w tryb bindowania. Poprawne przejście do trybu bindowania sygnalizowane jest szybkim mruganiem na pomarańczowo w tylnym panelu LED na kadłubie drona.
 9. Na głównym ekranie aparatury wejść w system settings i w zakładce bind klikać co chwilę "Refresh" aż pod Aircraft Model i Camera pokażą się opcje do wyboru (pod model pojawi się biały napis np. "SR24S_52684v1.07" a pod Camera pojawi się biały napis np. "CGO3P_C20C54"). Biały napis w Państwa dronie będzie się nieznacznie różnić, gdyż jest to indywidualny numer danego egzemplarza.
 10. Zaznaczyć na niebiesko oba białe napisy i kliknąć bind. Jeśli zniknie pomarańczowy napis "not connected", oznacza to poprawne zbindowanie. Należy powtórzyć w przypadku niepowodzenia - może zdarzyć się, że zbinduje się tylko jedna z tych dwóch rzeczy, wówczas należy po prostu spróbować ponownie zbindować tylko niezbindowany element. Kamera będzie wymagała wpisania hasła: 1234567890
 11. Pojawienie się komunikatu "Connection Established" oznacza poprawne zbindowanie.
 12. Wejść na aparaturze w system settings -> about controller -> sprawdzić czy wgrany został nowy firmware, porównując numery z tymi uzyskanymi ze strony producenta (patrz p. 2).

Dron jest gotowy do użytkowania. Przed lotem proszę dokonać kalibracji kompasu.

 


 

Jak zbindować drona Typhoon H z dwoma aparaturami ST16?Jak zbindować drona Typhoon H z dwoma aparaturami ST16?


Przed rozpoczęciem:
Aparatura, która jest normalnie używana do sterowania dronem (w trybie na jedną aparaturę) nazywana jest w tej instrukcji aparaturą orginalną. Druga aparatura będzie nazywana aparaturą nową. Orginalna aparatura powinna być początkowo zbindowana z dronem i kamerą, tzn. powinna mieć ustawiony standardowy model (zwany też profilem, wybierany z menu "model select", na którym aparatura łączy się z zarówno z dronem jak i kamerą). Nowa aparatura powinna mieć nowy model/profil, niezbindowany z żadnym urządzeniem. Aby taki profil stworzyć, należy wejść w "Model Select", kliknąć "New Model"->"Create Model", nadać mu nazwę w polu "Please input name" (może to być np. nazwa "TYPHOON H DRUGA APARATURA", a w polu "Type" wybrać Typhoon H.

 1. Włączyć obie aparatury, następnie włączyć drona. Poczekać aż inicjalizacja się zakończy i aż dron i kamera połączą się z orginalna aparaturą.
 2. W nowej aparaturze wejsć w menu Model Select, wybrać wcześniej założony profil (np. TYPHOON H DRUGA APARATURA". Klikać OK na pojawiających się ostrzeżeniach. Po włączeniu tego profilu wrócić do ekranu głównego.
 3. W nowej aparaturze kliknąć "System settings". Pierwszy ekran jaki się pojawi to ekran bindowania - tak zostawić tę aparaturę
 4. Na orginalnej aparaturze kliknąć ikonę trybiku w prawej dolnej części ekranu i w menu, które się pojawi, przełączyć z "single mode" na "team mode". Dron powinien wejść w tryb bindowania, co zostanie zasygnalizowane zmianą sposobu mrugania tylnej diody na dronie oraz dźwiękiem.
 5. Na nowej aparaturze kliknąć "refresh". W rubryce "model" pojawi się biały napis "SR24_XXXXX", należy go kliknąć. W rubryce "camera" pojawi się biały napis "CGO 3P_XXXXX" - należy go kliknąć. Następnie kliknąć przycisk BIND. Jeśli pojawi się zapytanie o hasło, należy wpisać 1234567890 i kliknąć OK.
 6. Kliknąć "Camera Select" i wybrać CGO3 PRO i kliknąć "select". Kliknąć OK jeśli pojawią się ostrzeżenia.
 7. wrócić do ekranu głównego. Urządzenie powinno wydać z siebie dwa długie dźwięki, co oznacza, że bindowanie zakończyło się powodzeniem.

UWAGA: po wykonaniu tych czynności orginalna aparatura steruje kamerą, a nowa aparatura steruje dronem.

UWAGA2: W tym trybie nowa aparatura nie może sterować gimbalem.

Aby powrócić do trybu pojedynczej aparatury:

 1. Na orginalnej aparaturze kliknąć ikonę trybiku w prawym dolnym rogu ekranu i przełączyć z "team mode" na "single mode"
 2. Po chwili dioda z tyłu drona zacznie mrugać, co oznacza wejście w tryb bindowania
 3. Po kilku sekundach dron powinien automatycznie połączyć się z aparaturą. Dwa długie dźwięki sygnalizują udane bindowanie.

 


 

Jak zbindować drona Typhoon H z jedną aparaturą ST16?

 1. Należy włączyć aparaturę, drona jeszcze zostawić wyłączonego. Na głównym ekranie należy kliknąc "Model Select". Następnie kliknąć New Model i Create Model. Po prawej stronie w sekcji "Type" wybrać Typhooh H, na dole wpisać nazwę nowego profilu (obojętnie jaką, ale inną od już istniejących profili). Następnie kliknąć "Save". Po powrocie do menu "Model Select" należy kliknąć nowo stworzony model (profil), aby był zaznaczony na niebiesko (to oznacza, że ten profil jest aktywny). Strzałką powrotu wrócić do menu głównego.
 2. Włączyć drona, przechylić go dwa razy do przodu o 45 stopni aby wszedł w tryb bindowania. Poprawne przejście do trybu bindowania sygnalizowane jest szybkim mruganiem na pomarańczowo w tylnym panelu LED na kadłubie drona.
 3. Na głównym ekranie aparatury wejść w "system settings" i w zakładce bind klikać co chwilę "Refresh" aż pod Aircraft Model i Camera pokażą się opcje do wyboru (pod model pojawi się biały napis np. "SR24S_52684v1.07" a pod Camera pojawi się biały napis np. "CGO3P_C20C54"). Biały napis w Państwa dronie będzie się nieznacznie różnić, gdyż jest to indywidualny numer danego egzemplarza. Kamera zwykle pojawia się później, ponieważ jej procesy inicjalizacji trwają dłużej.
 4. Zaznaczyć na niebiesko oba białe napisy i kliknąć bind. Jeśli zniknie pomarańczowy napis "not connected" a zamiast niego na pomarańczowo pojawi się numer wcześniej wyświetlony jako biały, to oznacza to poprawne zbindowanie. W przypadku niepowodzenia czynność należu powtórzyć - może zdarzyć się, że zbinduje się tylko jedna z tych dwóch rzeczy, wówczas należy po prostu spróbować ponownie zbindować tylko niezbindowany element. Kamera będzie wymagała wpisania hasła: 1234567890
 5. Pojawienie się komunikatu "Connection Established" oznacza poprawne zbindowanie. Dron i kamera teraz powinny automatycznie łączyć się z aparaturą

 


 

 

Jak zainstalować program GUI dla Typhoon H?

 1. Ze strony yuneec.com -> support -> downloads -> Typhoon H -> Software (GUI) należy ściągnąć program Typhoon H GUI (Typhoon H Software for Windows).
 2. Zainstalować ściągnięty program i włączyć go.
 3. Włącz Typhoona H
 4. Podłącz włączonego drona kablem do gniazda USB w komputerze. Wejście na kabel micro USB znajduje się na spodzie kadłuba drona, po jego lewej stronie.
 5. Program powinien automatycznie wykryć drona, a w zakładce Sensor Information powinny się pokazać informacje na jego temat, m. in. poziom naładowania baterii.

 


 

 

Jak zbindować drona Typhoon H z Wizard stick?

 

 1. Włączyć drona (nie włączać aparatury). Poczekać aż tylna dioda zacznie mrugać na niebiesko.
 2. Pochylić drona dwukrotnie do przodu o 45 stopni aby wprowadzić drona w tryb bindowania. Tylna dioda powinna zacząć szybko mrugać kolorem pomarańczowym/żółtym.
 3. Wziąć do ręki Wizard Sticka (powinien być w tym momencie wyłączony). Wcisnąć i przytrzymać przycisk uruchamiania. Po chwili pilot włączy się, a jego lewa dioda zaświeci się niebieskim światłem ciągłym. Gdy światło się pojawi, należy (trzymając cały czas pilota z wciśniętym przyciskiem) ruszać przedramieniem w dół i w górę, dopóki dron nie zasygnalizuje połączenia dwoma sygnałami dźwiękowymi. Dopiero teraz można puścić przycisk na Wizard Sticku!
 4. Po połączeniu, tylna dioda drona przestanie mrugać światłem pomarańczowym/żółtym. Zacznie świecić kolorem zielonym, fioletowym lub czerwonym w zależności od trybu lotu. Oznacza to, że sprzęt jest zbindowany i gotowy do użytku.

filmik instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=cYrdUWT9p0M

 


 

 

Dlaczego program Data Pilot Planner nie uruchamia się?

 

Należy ściągnąć i zainstalować sterownik: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=746572

 


 

 

Jak zainstalować program GUI dla Typhoon Q500 / Q500+ / Q500 4K

 

Ze strony yuneec.com -> support -> downloads należy ściągnąć program Q500 GUI.
Jak podłączyć programator: koncówkę z USB podpiąć do gniazda USB w komputerze, drugą końcówkę (białe złącze pinowe JST) do kabla znajdującego się w komorze baterii drona. W nowszych wersjach kabel ten znajduje się zaraz za drzwiczkami komory baterii i nie jest do niczego podpięty; w nieco starszych przewód ten jest przyczepiony białym rzepem wewnątrz komory akumulatora, po prawej stronie. Należy go delikatnie wyciągnąć i rozłączyć z dotychczasowego połączenia i podłączyć programator. (Trzeba pamiętać o jego ponownym połączeniu po zakończeniu korzystania z programu!). Kiedy dron jest już podpięty do komputera i program jest uruchoiony, należy włożyć akumulator do drona i uruchomić go. Po chwili komputer automatycznie wykryje drona i program połączy się z nim.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel