Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

FAQ H520

FAQ_Troubleshooting_H520


Dron nie chce się uzbroić – wirniki nie kręcą się:


Brak połączenia między dronem i aparaturą – jest obraz z kamery -> Jak ponownie nawiązać połączenie w paśmie 2,4 GHz?

Błąd „Motor error” -> Jak skalibrować akcelerometr?

 


Dron źle reaguje na ruch drążków / przełączników aparatury:


Nie skalibrowane drążki, przełączniki i regulatory aparatury -> Jak skalibrować drążki aparatury ST16S?

 


Problemy z komunikacją z dronem:


Brak połączenia między dronem i aparaturą – brak obrazu z kamery -> Jak zresetować kamerę C23 / E90 do ustawień fabrycznych?

Brak połączenia między dronem i aparaturą – jest obraz z kamery -> Jak nawiązać ponownie połączenie w paśmie 2,4 GHz?

Nie działają drążki / przełączniki / regulatory -> Jak skalibrować drążki aparatury ST16S?

Nieaktualny firmware -> Jak zaktualizować firmware H520?

Często wyświetlana informacja o utracie połączenia -> Co zrobić z informacją o utracie połączenia?

 


Aparatura naziemna nie działa właściwie:


Nie skalibrowane drążki i przełączniki aparatury -> Jak skalibrować drążki aparatury ST16S?

Wymagany reset do ustawień fabrycznych -> Jak zresetować aparaturę ST16 i wyczyścić dane aplikacji?

Nieaktualny firmware -> Jak zaktualizować firmware H520?

Błąd „EKF error” -> Co zrobić z błędem „EKF error”?

Często wyświetlana informacja o utracie połączenia -> Co zrobić z informacją o utracie połączenia?

 


Brak lub niska jakość transmitowanego obrazu:


Nieaktualny firmware -> Jak zaktualizować firmware H520?

 


Niska jakość rejestrowanych zdjęć / filmów:


Nieaktualny firmware -> Jak zaktualizować firmware H520?

 


Dron wydaje dźwięki ostrzegawcze:


Wychylony drążek -> Co zrobić z sygnalizowanym błędem wychylenia drążka?

 


Czynności obsługowe:


Jak zgrać logi? -> Pobieranie logów z H520

Jak wyłączyć ograniczenia „No fly zone?” -> Wyłączanie ograniczeń No fly zone

Jak bezpiecznie używać akumulatory litowo-polimerowe? -> Instrukcja użytkowania akumulatorów

Jak ściągnąć mapy offline? -> Instrukcja pobierania map offline

Jak skonfigurować team mode? -> Konfiguracja team mode

 


 

Jak ponownie nawiązać połączenie w paśmie 2,4 GHZ? 

Przyczyną problemu jest wcześniej nawiązane połączenie z siecią WiFi, które "wyparło" wcześniejsze połączenie z dronem w paśmie 2,4 GHz. W niektórych przypadkach może to spowodować "rozbindowanie" drona i aparatury, ale tylko w paśmie 2,4 GHz, podczas gdy połączenie w paśmie 5,8 GHz pozostało bez zmian - dlatego widoczny jest obraz z kamery, ale dron i gimbal nie reagują na polecenia. Aby rozwiązać problem włącz drona i aparaturę, poczekaj aż dioda na kamerze będzie miała kolor zielony, następnie otwórz główne menu aplikacji DataPilot, otwórz sekcję "Vehicle" i kliknij "Manual Bind". Gdy pojawi się okno dialogowe obróć drona do góry nogami i obserwuj diody pod silnikami. Po obróceniu drona powinny one zacząć mrugać szybko na żółto. Gdy tylko diody zaczną mrugać na żółto, postaw drona z powrotem na nogach, a w aplikacji kliknij "Bind". Następnie przerzuć przełącznik S2 w pozycję dolną i obróć potencjometr K1 aby sprawdzić, czy połączenie zostało poprawnie nawiązane.

 

Jak skalibrować akcelerometr?

Błąd „motor error” niekoniecznie musi być związany z rzeczywistym problemem z silnikiem. De facto dużo częściej problemem jest nieskalibrowany akcelerometr. Należy wykonać kalibrację akcelerometru na nieruchomej, płaskiej, poziomej powierzchni, najlepiej z dala od wszelkich źródeł zakłóceń elektromagnetycznych. Kalibrację wykonać zgodnie z instrukcją obsługi, oraz poleceniami pojawiającymi się na ekranie.

 

Jak skalibrować drążki aparatury ST16S?

1. Przed uruchomieniem aparatury należy skierować wszystkie potencjometry (pokrętła i suwaki) na środkową pozycję. To bardzo ważne. W ST16S należy to zrobić dla: 1) potencjometru prędkości drona na prawym boku aparatury; 2) potencjometru pochylania kamery na lewym boku; 3) potencjometru obrotu kamery na boki. Środkowa pozycja jest oznaczona przy potencjometrze.

2. Uruchomić aparaturę (dron może być wyłączony). Poczekać aż uruchomi się aplikacja DataPilot.

3. Na głównym ekranie aplikacji w okolicy lewego górnego rogu znajduje się ikona przedstawiająca 3 poziome kreski. Ikona ta prowadzi do głównego menu. Należy tę ikonę kliknąć 5-krotnie w dość szybkim tempie. Prawidłowo wykonane 5-krotne kliknięcie powinno wywołać okno z pytaniem czy chcesz otworzyć "Advanced Mode". Należy kliknąć tak (Yes/OK).

UWAGA! Ten tryb otwiera rozszerzone menu. Zmiana czegokolwiek oprócz czynności opisanych w tej instrukcji może doprowadzić do awarii sprzętu i utraty gwarancji!

4. Z menu po lewej stronie należy wybrać "RC Calibration". Po ponownym sprawdzeniu czy wszystkie potencjometry i drążki są swoich środkowych położeniach, należy kliknąć "Start Calibration" i kliknąć OK.

5. Teraz należy poruszać wszystkimi drążkami i potencjometrami w całym zakresie ich pracy. Każdy z nich powinien być wychylony maksymalnie we wszystkie strony po kilka razy. Po zakończeniu tej czynności 7 kwadratów na ekranie powinno zaświecić się na zielono, co oznacza udaną kalibrację. Jeśli wszystkie kwadraty świecą się już na zielono, to następnie należy pozostawić wszystkie drążki oraz potencjometry (pokrętła i suwaki) w środkowej pozycji (to ważne! patrz p. 7 - typowy problem). Następnie można kliknąć "Stop Calibration".

6. Wyjść do głównego menu, a następnie wrócić i kliknąć RC Monitor, który pokazuje graficznie odczyty ze wszystkich drążków, przycisków, przełączników i potencjometrów. Należy użyć RC Monitora aby sprawdzić poprawność działania wszystkich drążków i potencjometrów. Typowym problemem jest działanie potencjometru tylko w połowie zakresu. Dzieje się tak najczęściej dlatego, że dany potencjometr nie był umieszczony w środkowej pozycji przed zakończeniem kalibracji.

Jeśli pomimo kalibracji RC Monitor pokazuje niepoprawne zachowanie urządzenia, lub kiedy niektórych drążków/potencjometrów nie da się skalibrować (stale świecą się na czerwono zamiast na zielono - patrz p. 6) należy skontaktować się z serwisem.

 

Jak zresetować kamerę C23 / E90 do ustawień fabrycznych?

1. Przygotować drona z akumulatorem, oraz kamerę. Kamera ma być zamontowana na dronie.

2. Włączyć drona, a następnie ustawić go tak, by mieć wygodny dostęp do gimbala (np. opartego o przednie ramiona). Poczekać aż na diodzie statusu kamery pojawi się zielona dioda.

3. Podnieść klapkę osłony slotu karty micro SD. Odnaleźć przycisk resetu. Znajduje się on w małym, okrągłym otworze. Pod klapką karty znajdują się dwa takie otwory. Należy użyć tego, który znajduje się bliżej boku kamery. Przygotować cienkie narzędzie, którym będzie można wcisnąć przycisk.

4. Cienkim narzędziem wcisnąć i trzymać przycisk resetu przez około 30 s. Kamera powinna w tym czasie rozpocząć reset. Rozpoznamy to po tym, że dioda kamery przestanie świecić na zielono.

5. Po resecie należy sprawdzić w aplikacji Update Pilot czy pojawiła się możliwość aktualizacji (w niektórych przypadkach reset może przywrócić starą wersję firmware'u). Jeśli są dostępne aktualizacje, należy je zainstalować. Po zakończonej instalacji uruchomić sprzęt ponownie i ponownie sprawdzić dostępność aktualizacji. Jeśli wszystko wyświetla się na zielono, to znaczy, że aktualizacja zakończyła się powodzeniem.

 

Jak zaktualizować firmware H520?

1. Upewnić się, że dron i aparatura mają akumulatory naładowane w ponad 50%.

2. Do aktualizacji firmware'u potrzebna jest specjalna aplikacja. Najłatwiej jest ją ściągnąć z Internetu bezpośrednio na aparaturę. W tym celu należy połączyć aparaturę z siecią WiFi z dostępem do internetu. Po włączeniu aparatury dwukrotnie kliknąć przycisk powrotu ("zawracająca" strzałka po prawej dolnej stronie ekranu dotykowego). Wejdziemy wówczas do "Androidowego" menu tabletu.

3. W menu tabletu należy odnaleźć przycisk Settings -> WiFi i połączyć się z siecią.

4. Uruchomić aplikację Play Store. Umożliwia ona wyszukiwanie, ściąganie i instalację innych aplikacji. (rejestracja może być konieczna by korzystać z Play Store). W Play Store w pasek wyszukiwania wpisać "Yuneec Update Pilot", a następnie ściągnąć i zainstalować tą aplikację na tablecie.

5. Po udanej instalacji uruchomić aplikację Yuneec Update Pilot. Aplikacja przy uruchomieniu podejmie próbę połączenia się z internetem. Jeśli takie zapytanie się pojawi ("Select your WiFi hotspot"), wówczas należy wskazać sieć WiFi poprzez którą aplikacja będzie mogła ściągnąć z internetu aktualizacje.

6. Następnie należy kliknąć duży okrągły przycisk w aplikacji podpisany "Check App Versions". Aplikacja może wyświetlić okno "Select Your Vehicle" gdzie będzie poprosić o wybór drona, oznaczony wg. numeru kamery która jest pod niego podłączona (stąd numer będzie się zaczynał od np. E90_XXXXXX). Należy włączyć drona, poczekać na pojawienie się zielonej diody na kamerze po kliknięciu "refresh" kamera pojawi się na liście jako aktywna. Po zaznaczeniu numeru kamery (zostanie podświetlony na pomarańczowo) można zamknąć okienko.

7. W pierwszej kolejności aplikacja sprawdzi swoją własną aktualność, aktualność fw aparatury oraz aktualność aplikacji DataPilot. Na głównym ekranie aplikacji, w dużym okrągłym przycisku powinna pojawić się informacja na temat objętości plików nowego firmware'u. Poniżej znajdują się informacje na temat dostępnych aktualizacji (tzn. części oprogramowania mogą zostać zaktualizowane).

8. Po kliknięciu w duży okrągły przycisk aplikacja powinna zacząć pobierać aktualizacje.

UWAGA: przy pierwszej aktualizacji może pojawić się informacja o blokadzie instalacji aplikacji ze źródeł trzecich. Okienko z tą informacją będzie miało przycisk "Settings". Po jego kliknięciu aplikacja przeniesie nas do ekranu ustawień zabezpieczeń (Settings -> security). Należy odnaleźć pozycję "Unknown sources (allow installation of apps from unknown sources)" i zaznaczyć ją ptaszkiem.

9. Android może zapytać czy chcemy zezwolić na aktualizację do aplikacji Data Pilot. Należy kliknąć Install.

10. Następnie możliwe będzie sprawdzenie aktualizacji dla drona (tzn. dla kamery, kontrolera lotu oraz gimbala itp). Po kliknięciu dużego okręgłego przycisku aplikacja sprawdzi dostępność aktualizacji i połączy się z dronem aby porównać najnowsze wersje FW z tymi już zainstalowanymi. W dolnej części ekranu ukążą się informacje na temat wersji.

11. Po kolejnym kliknięciu okrągłego przycisku aplikacja pobierze i zainstaluje aktualizacje w dronie.

12. Jeśli aktualizacja zakończy się sukcesem, tło w aplikacji zamieni kolor na zielony, a w okrągłym przycisku na ekranie aparatury będzie napis "Up-To-Date". W dolnej części ekranu widoczne będą wersje FW poszczególnych podzespołów. Kolor zielony oznacza ich aktualność. Możemy kliknąć ten przycisk ponownie aby sprawdzić czy na pewno wszystkie elementy oprogramowania są w pełni uaktualnione.

13. Teraz możemy wyłączyć aparaturę oraz drona.

 

Co zrobić z informacją o utracie połączenia?

Jeśli na aparaturze ST16S często pojawiają się komunikaty o utracie połączenia, a mimo to dronem da się sterować, to należy dokonać aktualizacji firmware'u.

 

Jak zresetować aparaturę ST16 i wyczyścić dane aplikacji?

1. Przygotować aparaturę ST16/ST16S. Akumulator aparatury powinien być naładowany przynajmniej w 50%.

2. Uruchomić aparaturę i za pomocą przycisku "wstecz" (lub przycisku PAD w ST16 do H480) wyjść z aplikacji.

3. Odnaleźć w menu Androida ikonę "Settings".

4. W sekcji "Personal" kliknąć "Backup & Reset", następnie "Factory Data Reset", następnie potwierdzić klikając "Reset tablet".

5. Reset może zająć kilka do kilkunastu minut.

6. Po resecie może być konieczne ponowne zainstalowanie wcześniej zainstalowanych aplikacji i aktualizacji, oraz zbindowanie z dronem/kamerą.

 

Co zrobić z błędem „EKF error”?

Jeżeli w aparaturze pojawia się komunikat informujący o błędzie inicjalizacji EKF Internal Checks Error - należy wykonać aktualizację firmware'u, a następnie skalibrować kompas i akcelerometr. Błąd ten jest najczęściej związany z potrzebą kalibracji akcelerometru.

 

Co zrobić z sygnalizowanym błędem wychylenia drążka?

Dron po włączeniu i połączeniu z aparaturą wydaje z siebie ciągły dźwięk. Jest to dźwięk pulsujący z częstotliwością przypominającą karabin maszynowy - ten dźwięk sygnalizuje wychylenie prawego drążka. Jego funkcją jest ostrzeżenie użytkownika o wychyleniu drążka, w celu uniknięcia sytuacji, w której operator w momencie oderwania się od ziemi nieumyślnie skieruje drona w jakimś kierunku, narażając go na przewrócenie się przed lub w trakcie poderwania go do lotu.
Należy upewnić się, że żaden przedmiot taki jak rękaw, szelki aparatury itp. nie dotyka drążka powodując jego wychylenie. Jeśli nic nie dotyka drążka i fizycznie znajduje się on w centralnej pozycji, a dźwięk utrzymuje się, wówczas należy sprawdzić Hardware Monitor, który obrazuje odczyt pozycji drążków. Z głównego ekranu ST16 należy wejść w System Settings -> Hardware monitor. Poprawnie działające drążki centrują swoje wychylenia w samym środku, działają w pełnym zakresie wychyleń, a ich ruchy są odczytywane natychmiast, bez jakichkolwiek opóźnień. Jeśli tak nie jest, to może być konieczna kalibracja aparatury.

 

Pobieranie logów z H520

Logi to zapis danych telemetrycznych z lotu drona. Zawierają one pozycję, prędkość, wysokość, tryb lotu i inne ważne dane. Logi zapisywane są osobno w dronie i aparaturze.

UWAGA: nie należy podłączać drona do komputera za pomocą programu QGroundControl. Należy korzystać tylko z programu DataPilotPlanner.

APARATURA
1. Uruchomić aparaturę.

2. Podłączyć aparaturę do komputera za pomocą kabla micro USB.

3. Aparatura pojawi się w komputerze jako dysk zewnętrzny.

4. Wejść w dysk zewnętrzny, odnaleźć folder DataPilot -> Telemetry.

5. Folder Telemetry zawiera logi mieszczące się w kilku podfolderach. Stanowią one całość, dlatego aby logi można było odczytać konieczne jest skopiowanie całego folderu, wraz z podfolderami.

DRON
Uwaga: przedstawiony poniżej sposób może nie działać z niektórymi kablami USB i niektórymi rodzajami gniazd USB A. Przykładowo, gniazda USB oznaczone "SS" mogą spowodować, że dron nie będzie widoczny dla programu. Jeśli program nie widzi drona, proszę spróbować z innymi kablami USB, innym gniazdem USB lub innym komputerem. Do tej czynności aparatura powinna być wyłączona, a dron powinien mieć włożoną baterię.

1. Ściągnąć aplikację DataPilotPlanner (DataPilot Desktop) ze strony http://www.yuneec.com -> support -> downloads -> H520.

2. Drona postawić w pobliżu komputera, wpiąć kabel w gniazdo micro USB na dronie (nie wpinać jeszcze drugiego końca kabla do komputera), nie włączać drona.

3. Uruchomić program DataPilotPlanner, a następnie podłączyć drugi koniec kabla USB do komputera.

4. Dron samoczynnie uruchomi się. Może to zająć kilka-kilkanaście sekund. Poczekać aż zielony pasek pod przyciskami w górnej części ekranu dojdzie do prawego końca okna (oznacza to nawiązanie połączenia z dronem). Przy poprawnym połączeniu w górnej części ekranu powinna pojawić się podstawowa telemetria: ilość satelit i poziom naładowania akumulatora drona.

5. W lewej części okna programu DataPilotPlanner znajduje się ikona "Log Download". Należy kliknąć tę ikonę aby wejsć do menu związanego z logami.

6. Kliknąć Refresh po prawej stronie ekranu. Na ekranie pojawi się lista zapisanych logów wraz z datami i rozmiarem. Należy zaznaczyć te, które nas interesują i następnie kliknąć Download po prawej stronie okna aplikacji.

7. Program poprosi o wskazanie miejsca zapisu logów - należy wskazać odpowiedni folder.

8. Po wybraniu folderu logi ściągną się do niego. Może to zająć kilka minut.

 

Wyłączanie ograniczeń No fly zone

1. Należy ściągnąć i uważnie zapoznać się z treścią dokumentu: [Kliknij aby pobrać]. W dokumencie tym użytkownik pisemnie i zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania lokalnych przepisów lotniczych, szczególnie tych dotyczących stref kontrolowanych dostępnych dla dronów i zwalnia firmę Yuneec Europe GmbH z odpowiedzialności za wszelkie działania dronem w lokalnej przestrzeni powietrznej.

2. Ww. dokument następnie należy zeskanować.

3. Należy wejść na stronę internetową rma.yuneec.de i wypełnić zgłoszenie serwisowe, a w polu "error description" należy wpisać "Please remove NFZ. Letter of acceptance is attached.". Na końcu formularza jest pole "Image", służące do załączenia plików do zgłoszenia (graficznych i innych). Należy załączyć skan dokumentu z p. 2

4. Po wysłaniu wniosku na podany adres email powinno przyjść automatyczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a później, w czasie 24 do 48 h Yuneec Europe przydzieli numer sprawy (numer RMA).

5. Drona wraz z aparaturą sterującą należy bezpiecznie zapakować (nie załączać ładowarek, zasilaczy ani żadnych innych dodatkowych akcesoriów; Kamera również jest zbędna) i wysłać na adres:

Yuneec Europe GmbH,
Technical Service Department
Nikolaus-Oto-Strasse 4,
24568 Kaltenkirchen,
Germany

6. Yuneec Europe wykonuje usługę usunięcia NFZ odpłatnie. Czas oczekiwania w wysokim sezonie (ciepłe miesiące letnie) może wynieść do kilku tygodni.

7. W razie wątpliwości należy kontaktować się z producentem pod adresem eucs@yuneec.com (obsługa anglo- i niemieckojęzyczna).

 

Instrukcja użytkowania akumulatorów

Większość dronów jest zasilana akumulatorami litowo-polimerowymi. Akumulatory te tracą swoje parametry jeśli nie są odpowiednio użytkowane i przechowywane. Co więcej, w skrajnych przypadkach nieprawidłowego traktowania akumulatory Li-Po mogą grozić wybuchem lub pożarem. Dlatego użytkownik musi znać zasady ich użytkowania. Akumulatory składają się z kilku cel. Ilość cel opisana jest na obudowie akumulatora i/lub opisana w instrukcji/specyfikacji technicznej. Przykładowo 2S to akumulator dwucelowy, 3S to akumulator trzycelowy itd. Ilość cel definiuje użyteczny zakres napięć akumulatora. Należy wiedzieć jakie akumulator ma napięcie maksymalne, minimalne, oraz napięcie przechowywania. Akumulator Li-Po nie powinien być przechowywany dłużej niż 2 tygodnie w stanie naładowanym lub rozładowanym, ponieważ prowadzi to do puchnięcia i utraty parametrów. Do dłuższego przechowywania akumulator powinien być doprowadzony do napięcia 3,8V na celę (tzw. Storage). Napięcie maksymalne standardowej celi Li-Po to 4,2V, a minimalne (uznawane za rozładowany akumulator) to 3,5V. Rozładowanie akumulatora poniżej minimalnego napięcia może być szkodliwe dla akumulatora. Napięcia cel sumują się:

Ilość cel

2 S

3 S

4 S

5 S

6 S

Rozładowanie krytyczne

6,6 V

9,9 V

13,2 V

16,5 V

19,8 V

Rozładowany

7 V

10,5 V

14 V

17,5 V

21 V

Storage

7,6 V

11,4 V

15,2 V

19 V

22,8 V

Naładowany

8,4 V

12,6 V

16,8 V

21 V

25,2 V

Uwaga! Akumulatory LiPo HV (wysokonapięciowe) mogą być ładowane do 4,35 V na celę i ich napięcia storage (3,85 V/cela) i naładowania są odpowiednio wyższe.

Ten typ akumulatora występuje m.in. w Yuneec H520, H Plus.

Akumulatory cechują się swoistą bezwładnością napięciową. Gdy są ładowane, ich napięcie jest zawyżone, a gdy są rozładowywane (pod obciążeniem, np w locie) napięcie jest zaniżone. Oznacza to, że akumulator, który w locie osiągnął 3,5V na celę po wylądowaniu zwiększy swoje napięcie (np. do około 3,7 V na celę). UWAGA!! TAKI AKUMULATOR NADAL JEST ROZŁADOWANY I NIE WOLNO JUŻ NA NIM LATAĆ! Ponadto, im większy pobór prądu tym głębszy będzie ten efekt! Można zatem zaobserwować, że akumulator, który w zawisie będzie miał np. 4V na celę nagle obniży napięcie do np. 3,7 V na celę gdy każemy mu się ostro wznosić lub przyspieszać. Po powrocie do zawisu napięcie akumulatora podskoczy do góry (ponieważ nie będzie już tak obciążony).

UWAGA! Im bardziej rozładowany będzie akumulator, tym SZYBCIEJ będzie spadać jego napięcie! To krytycznie ważne, ponieważ po przekroczeniu bariery 3,5V na celę napięcie może spadać dużo szybciej niż wcześniej. Ryzykujemy w takiej sytuacji nagłą utratę napięcia i upadek drona!
Nie należy latać na akumulatorze, który był już używany, a nie został ponownie naładowany. Rozpoczęcie lotu dronem z akumulatorem o napięciu 3,8V na celę lub niższym jest ryzykowne i może stanowić podstawę do odrzucenia gwarancji.

 

Instrukcja pobierania map offline

1. Uruchomić aparaturę ST16S (dron może być wyłączony) i poczekać aż w pełni załaduje się aplikacja DataPilot.

2. Przyciskiem cofania wyłączyć aplikację DataPilot. Pokaże się menu Androida, podobne do pulpitu w smartfonach.

3. Na pierwszym ekranie (zależnie od wersji sprzętu) powinna pojawić się okrągła ikona z sześcioma kropkami w środku. Należy ją kliknąć, aby zobaczyć wszystkie dostępne aplikacje.

4. Należy uruchomić ustawienia (ikona koła zębatego opisana "Settings"). Następnie kliknąć WiFi i połączyć się z siecią WiFi z dostępem do internetu.

5. Wyjść z ustawień WiFi i kliknąć przycisk z domkiem w dolnej części panelu dotykowego. To spowoduje otwarcie aplikacji DataPilot.

6. Kliknąć ikonę z trzema poziomymi kreskami w górnej lewej części ekranu aplikacji DataPilot aby wejść do menu.

7. Wejść w zakładkę "Offline Maps", kliknąć "Add New Set". Dotykowo znaleźć na mapie obszar który ma być ściągnięty. Aplikacja pobierze prostokątny obszar, dokładnie taki, jaki mieści się na ekranie. Maksymalne i minimalne przybliżenie/oddalenie mapy reguluje się suwakami po prawej stronie. Optymalny zakres to 13-19. Powyżej, w polu "Name" nadajemy mapie nazwę. Pod nazwą znajduje się rozwijana lista z której można wybrać typ i dostawcę mapy (Google, Bing, Esri itp.). Pod spodem, w polu "Est size" pokazane jest ile w przybliżeniu miejsca w pamięci zajmie mapa o wybranych parametrach.

8. Po wybraniu nazwy, dostawcy i typu mapy, maksymalnego i minimalnego przybliżenia oraz obszaru należy kliknąć "Download".

9. Po kliknięciu "Download" pokaże się lista map, oraz status ich pobrania. Czerwone kółko oznacza, że mapa nie jest w pełni ściągnięta, a zielone oznacza, że jest ściągnięta w pełni i gotowa do użycia. Teraz można rozłączyć się z Internetem i połączyć z kamerą za pomocą ikony w prawym górnym rogu aplikacji DataPilot.

10. UWAGA! Użytkownik powinien kontrolować ilość wolnego miejsca, jaka pozostała w pamięci wewnętrznej aparatury. Jej przepełnienie skutkuje spowolnieniem działania urządzenia, a w skrajnych przypadkach uniemożliwia uruchomienie aparatury. Ilość miejsca można sprawdzić wychodząc z aplikacji DataPilot do menu Androida, wchodząc w Settings i dalej w Storage.

 

Konfiguracja team mode

Aparatura slave to ta, która będzie sterowała gimbalem i kamerą. Aparatura master to ta, która będzie sterowała dronem.

1. W obu aparaturach sprawdzić czy jest na nich zainstalowany najnowszy firmware. Jeśli nie, to należy go zaktualizować do najnowszej wersji. Starsze wersje oprogramowania mogą nie obsługiwać trybu master/slave.

2. Przygotować aparaturę  "slave". Włączyć ją i poczekać aż uruchomi się aplikacja DataPilot.

3. Kliknąć ikonę ustawień, kliknąć na podmenu "Vehicle", a następnie na "Slave mode". Otworzy się żółte okno. W dolnej części tego okna należy zaznaczyć "Enable Slave Mode".

4. Wrócić do głównego ekranu i wyłączyć aparaturę slave.

5. Włączyć aparaturę master oraz drona, poczekać aż uruchomi się aplikacja Data Pilot.

6. Sprawdzić czy aparatura jest poprawnie połączona z dronem/kamerą. Jesli nie, to należy zbindować je ze sobą.

7. Za pomocą przełącznika S2 (w pozycji dolnej lub środkowej) oraz potencjometru K1 sprawdzić sterowanie gimbalem.

8. Przełączyć przełącznik S2 w pozycję górną (F).

9. Włączyć aparaturę slave i poczekać na uruchomienie aplikacji DataPilot

10. W aparaturze slave: Kliknąć na ikonę połączeń WiFi w prawym górnym narożniku, następnie na "Link Management". Wybrać odpowiednią kamerę.

11. W aparaturze slave: ustawić przełącznik trybu pochyłu kamery S1 do pozycji centralnej. Ustawić przełącznik trybu obrotu kamery S2 do pozycji G (dolnej).

12. Prawy drążek steruje teraz obrotami gimbala w lewo i prawo. Pochylenie kamery jest sterowane potencjometrem na boku aparatury (tak jak w trybie na jedną aparaturę). Można również ustawić przełącznik trybu pochyłu kamery do pozycji dolnej (V), co umożliwi pochylanie kamery w górę i w dół za pomocą lewego drążka.

UWAGI DODATKOWE:
- w razie wystąpienia problemów z połączeniem należy uruchomić ponownie wszystkie urządzenia.
- proszę mieć na uwadze, że wszystkie funkcje dotyczące sterowania kamerą i gimbalem nadal pozostaną aktywne w aparaturze master. Rekomendujemy nie używać tych funkcji na aparaturze master w trybie team mode.
- w trybie team mode zasięg może zmniejszyć się do około 500m w związku z wykorzystanym podwójnym strumieniem wideo.

Polecane

Podstawowy przegląd serwisowy (po 75 godzinach lotu)

Podstawowy przegląd serwisowy (po 75 godzinach lotu)

865,00 zł netto/1szt.1 063,95 zł brutto/1szt.
Przegląd roczny

Przegląd roczny

2 069,00 zł netto/1szt.2 544,87 zł brutto/1szt.
Infolinia techniczna - abonament na 1 rok

Infolinia techniczna - abonament na 1 rok

975,61 zł netto/1szt.1 200,00 zł brutto/1szt.
pixel